09. Hoelang duurt bewind?

Hoelang het bewind duurt bepaalt de kantonrechter en hangt af van de reden van het bewind.

Sinds 1 januari 2021 wordt een schuldenbewind voor een periode van 5 jaar ingesteld. Schuldenbewind is meestal een tijdelijke maatregel, totdat je schuldenvrij bent en weer zelf je financiën kunt doen. Het bewind kan ook eerder dan die termijn stoppen. Als dit niet lukt kunnen wij de rechter vragen de reden van het bewind aan te passen.

Bewind vanwege lichamelijke of geestelijke omstandigheden is voor onbepaalde tijd. De reden hiervoor is dat geestelijke omstandigheden, zoals een licht verstandelijke beperking of dementie niet genezen.

Samenvattend, het bewind eindigt pas als de rechter dat zegt, als je een andere bewindvoerder krijgt of als je overlijdt.

Opheffing bewind

Een verzoek tot opheffing moet je indienen bij de rechter. De rechter hoort jou, de bewindvoerder en belanghebbenden. Voor de behandeling van dit verzoek moet je griffierecht betalen.

Indien de kantonrechter het bewind opheft, moet de bewindvoerder binnen twee maanden na de datum van opheffing van het bewind de eindrekening en -verantwoording aan jou afleggen.

Op het moment dat je er klaar voor bent bespreken wij dit met je. Wij maken dan samen afspraken om uit te stromen. Als je alle stappen van het uitstroom traject succesvol hebt doorlopen vragen wij samen opheffing van het bewind.

Wijziging van bewind

Een verzoek tot wijziging van de bewindvoerder beoordeelt de rechter ook. Als de bewindvoerder dit verzoek indient, ontvang jij, de bewindvoerder en de andere belanghebbenden hiervan bericht. Als jij het verzoek indient krijgen de bewindvoerder en belanghebbenden hiervan bericht en worden zij over dit verzoek gehoord.

Je kunt ook een andere professionele bewindvoerder benaderen met de bedoeling om van bewindvoerder te veranderen. De aangezochte bewindvoerder moet dan eerst contact opnemen met de bestaande bewindvoerder om de situatie te bespreken. Pas daarna kun je een verzoek tot ontslag en benoeming bij de rechter indienen. Bij het verzoek moet de aangezochte bewindvoerder een schriftelijke reactie van de bestaande bewindvoerder te voegen, zodat duidelijk is dat dit contact heeft plaatsgevonden.

Een wijziging van bewindvoerder kan ook plaatsvinden vanwege ontslag van de bestaande bewindvoerder of vanwege het overlijden van de bestaande bewindvoerder.

Wil je overstappen van bewindvoerder of heb je andere vragen over opheffing of wijziging? Neem gerust contact met ons op!