Kampt een van je huurders of werknemers met schulden?
Zit een cliënt die je begeleidt, financieel in de knel?

Als je iemand echt wilt helpen, is verwijzen soms het beste.
Maar dan wel naar een betrokken en betrouwbare samenwerkingspartner!

Signaleringskaart voor verwijzers DKV Legal

Wanneer je merkt dat iemand geen grip meer heeft op zijn financiële situatie, kan beschermingsbewind een oplossing bieden. DKV Bewindvoering helpt mensen van een – saldo naar een + saldo en zorgt voor rust en overzicht. 

DKV Bewindvoering onderscheidt zich door een open en persoonlijke aanpak, toegankelijkheid en gedegen vakkennis. Omdat wij ook deurwaarder zijn, weten wij alles van schulden en de rechten van mensen met schulden. 

Dit alles maakt ons tot een partij waar je mensen met een gerust hart naar kunt verwijzen.

Hoe merk je of iemand financieel in de knoei zit?

De meeste mensen praten daar niet graag over en proberen vaak juist hun problemen te verbergen. 

Er zijn echter signalen die kunnen wijzen op problematische schulden. 

Zo zien mensen met deze problemen er vaak moe en gestrest uit. Op het werk kan het je opvallen dat er best veel privégesprekken worden gevoerd (met schuldeisers en incassobureaus) of dat er voorschotten worden gevraagd of geld wordt geleend bij collega’s. Verder kan het huis er verwaarloosd uitzien met veel ongeopende post. Mensen ontvangen je liever niet thuis en mailtjes blijven lang onbeantwoord. En zo zijn er nog meer dingen die – in combinatie – duiden op geldproblemen.

Wil je meer weten over deze signalen en ze altijd bij de hand hebben? Vraag dan vrijblijvend onze signaleringskaart aan!

Wat kun je zelf doen?

Ga het gesprek aan als je vermoedt dat er schuldenproblemen spelen. Maar doe dat met respect en oordeel niet. Kijk samen wat je kunt doen om te helpen. Wijs bijvoorbeeld op de mogelijkheid van beschermingsbewind, bijvoorbeeld via DKV Bewindvoering.

Wij hebben ook een praatplaat voor klanten, die duidelijk schetst wat de stappen zijn en hoe DKV Bewindvoering samen met de klant werkt aan een gezonde financiële situatie.

Of verwijs naar budgetbeheer bijvoorbeeld via DKV.
Als werkgever kun je je werknemer ook begeleiding en training van DKV Budgetvaardig aanbieden!

Op zoek naar informatie om jouw cliënt, huurder of werknemer te helpen de geldzaken op orde te brengen?