Budgettraining voor werknemers door werkgevers die hun medewerkers willen helpen met schulden of geldstress!

Wist je dat 62% van de werkgevers te maken heeft met medewerkers met schulden? En dat medewerkers met schulden een werkgever jaarlijks gemiddeld € 13.000 kost? En dan hebben we het nog niet eens over de medewerkers met geldzorgen.

Een medewerker met geldproblemen heeft impact op jouw bedrijf. Schulden of geldstress leiden namelijk niet alleen tot extra werk voor jou als werkgever. Maar ook tot productiviteitsverlies en een hoger ziekteverzuim. Daarnaast is ook het risico op diefstal groter en is de werknemer vatbaarder voor omkoping of chantage.

Signalen bij medewerkers met schulden of geldstress

Medewerkers met schulden of geldstress verzwijgen vaak hun problemen. Ze gebruiken hun energie om zo normaal mogelijk te doen op het werk. Toch zijn er signalen die erop kunnen wijzen dat een werknemer geldproblemen heeft. Bijvoorbeeld:

Op het werk

 • Ziet er moe en gestrest uit
 • Meldt zich vaker ziek
 • Geeft aan extra uren te willen werken
 • Vraagt om voorschotten
 • Voert privégesprekken onder werktijd
  (met schuldeisers of incassobureaus)
 • Leent geld bij collega’sEr wordt beslag op zijn loon gelegd

In het sociale leven

 • Aarzelt om je thuis te ontvangen
 • Ziet er moe en gestrest uit
 • Huis ziet er verwaarloosd uit
 • Er ligt veel ongeopende post in huis
 • Rekeningen worden niet betaald en er is geen financieel overzicht
 • Lastig om afspraken te maken en afspraken
  na te komen
 • Weinig tot geen reactie op telefoontjes en mailtjes

Wat kun jij als werkgever doen voor jouw medewerkers met schulden of geldstress?

Medewerkers die financieel in de knoei zitten, praten daar niet graag over. Veel mensen stellen het uit, omdat ze bang zijn voor de uitkomst of omdat ze het gewoonweg moeilijk vinden om te doen en niet weten waar te beginnen.

Daarom DKV Budgetvaardig: met budgettraining begeleiden wij jouw medewerkers bij het op een rijtje zetten van de feiten als bij het aangaan van de confrontatie en het kiezen van de juiste aanpak.

Tijdens het traject van DKV Budgetvaardig krijgen je medewerkers door budgettraining meer zicht op hun inkomsten,- en uitgavenpatroon. Ze worden zich bewust van hun financiële situatie en leren wat ze kunnen aanpassen om (beter) rond te komen. Daardoor nemen hun geldzorgen af en kunnen ze zich weer concentreren op andere zaken. 

Dit traject is beschikbaar in de vorm van een groepstraject en een 1-op-1 traject. Door dit traject aan te bieden aan je medewerkers laat je zien dat je je bewust bent van wat er speelt en dat je de onrust erover wilt wegnemen.

DKV Budgetvaardig biedt dit traject ook aan in samenwerking met MindSign.

Groepstraining Budgetvaardige werknemers

De groepstraining Budgetvaardig is gebaseerd op de principes van ‘learning by doing’. Tijdens de budgettraining van een dagdeel passen de deelnemers de (beknopte) theorie direct toe: zij oefenen met een voorbeeldcasus. Hierbij krijgen zij direct feedback op hun aanpak. Op deze wijze leren de deelnemers concreet door te oefenen.

Met een huiswerkopdracht gaat de deelnemer aan de slag met zijn eigen situatie. De deelnemer ontvangt op een later moment persoonlijke feedback op zijn huiswerkopdracht. Zo wordt de effectiviteit van de training vergroot. 

De doelstelling van deze training is om de deelnemers meer handvatten aan te reiken voor het hebben en houden van een gezonde financiële huishouding.

De deelnemers krijgen meer inzicht in de beginselen van het maken van een budgetplan. De deelnemers leren om voor hun eigen situatie een budgetplan te maken. Ook het doen van aanpassingen in het budget (zowel positief als negatief) worden besproken. Op deze manier zijn de deelnemers beter in staat om – met alle financiële uitdagingen die er zijn – een duurzame financiële huishouding te hebben. 

Individueel traject Budgetcoaching

De doelstelling van het individuele begeleidingstraject is om de deelnemer inzicht te geven in zijn of haar financiële situatie.

Inkomsten en uitgaven worden inzichtelijk gemaakt door het opstellen van een persoonlijk budgetplan.

Tijdens het traject worden problemen in kaart gebracht of juist voorkomen. De deelnemer creëert overzicht, krijgt de vaardigheden om zelf een budgetplan te maken en dit voor de lange termijn zelfstandig vast te houden. En bespreekt zijn financiële doelen, prioriteiten, toekomstplannen of wensen en verwerkt deze in het budgetplan. 

Aan de hand van het budgetplan adviseert de coach over financiële keuzes die deelnemer kan maken.