04. Wat kost bewind?

De kosten van bewind bestaan uit de aanvraagkosten (griffierecht), de aanvangskosten, de maandkosten en de bijzondere kosten.

Aanvraagkosten – griffierecht

Voor het aanvragen van bewind betaal je griffierecht. Griffierechten zijn kosten voor de behandeling van jouw aanvraag door de rechter.

Wettelijk vastgestelde kosten aanvang en maand

De kosten van bewind zijn wettelijke geregeld in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.
De beloning wordt periodiek aangepast. De rechter bepaalt uiteindelijk de hoogte van de toegekende beloning.

Het uitgangspunt van de Regeling beloning is, dat de regeling een forfaitair karakter heeft. Dit betekent dat je een vast bedrag per maand betaalt (gebaseerd op een gemiddelde en niet op het daadwerkelijke aantal uren van het bewind).

Als het bewind in de eerste helft van de maand (de 15e of daarvoor) start, mag de bewindvoerder een hele maand in rekening brengen. Als het bewind ingaat in de tweede helft van de maand (de 16e of later), mag de bewindvoerder een halve maand in rekening brengen. De benoeming gaat in op de dag na de verzending van de benoemingsbeschikking, tenzij de kantonrechter anders bepaalt.

Indien het bewind eindigt in de eerste helft van de maand, mag de bewindvoerder een halve maand in rekening brengen.
Als de taak eindigt in de tweede helft van de maand mag de bewindvoerder een hele maand in rekening brengen.

Het doen van de lopende belastingaangiften vallen onder de maandbeloning.

Een actueel overzicht van de kosten van je hier.

Bijzondere kosten

Een bewindvoerder kan een extra vergoeding aanvragen als je verhuisd. Deze werkzaamheden vallen dus niet onder de normale werkzaamheden: een verhuisbedrijf inschakelen, een schoonmaakploeg inhuren en dergelijke. De administratieve werkzaamheden die gepaard gaan met een verhuizing horen tot de normale taak van een bewindvoerder.

Bij een beschermingsbewind met problematische schulden heeft het de voorkeur wanneer de gemeente de schuldhulpverlening uitvoert. Indien de bewindvoerder de schuldhulpverlening zelf uitvoert, moet hij voldoen aan de eisen van het minnelijk traject. De bewindvoerder is niet verplicht om tot schuldhulpverlening over te gaan. Hij maakt hierover afspraken met jou. De afspraken leggen jullie vast in het plan van aanpak.

Je betaalt de beloning in verband met problematische schulden tijdens de WSNP en de MSNP, ook als dit tot stand komt door een gemeentelijk saneringskrediet.