02. Voor wie kun je bewind aanvragen?

Je kunt alleen bewind aanvragen voor mensen die volwassen – dus ouder dan 18 jaar – zijn.
En die een periode in hun leven meemaken waarin zij niet meer goed voor hun geldzaken kan zorgen.

Dat kan komen door lichamelijke of psychische klachten.

Lees bijvoorbeeld het verhaal van Paul over zijn vrouw met dementie of het verhaal van Ahmet en Amina over hun zoon met een verstandelijke beperking.

Of als je hoge schulden hebt of het moeilijk vind om goed met je geld om te gaan, bijvoorbeeld na een periode van werkloosheid, ziekte of echtscheiding. De aanvraag bewind is dan vanwege verkwisting of het hebben van problematische schulden. Een problematische schuldsituatie is de situatie dat iemand zijn schulden niet zal kunnen blijven afbetalen of is gestopt met afbetalen. In ieder geval een situatie waarin niet binnen 36 maanden alle schulden betaald kunnen worden (met een betalingsregeling). Het bestaan van een enkele betalingsachterstand die naar verwachting binnen een redelijke tijd kan worden afgelost valt hier dus niet onder.

Lees bijvoorbeeld het verhaal van Chantal en Mia.

Bewind aanvragen kan alleen via een rechter. De rechter beslist of bewind een goede maatregel is om iemand te beschermen.

Soms komt het voor dat iemand niet zelf toestemming kan geven om bewind aan te vragen. De aanvraag kan dan ook gedaan worden door andere belanghebbenden, zoals een echtgenoot of partner, kinderen of andere familieleden. In de wet staat welke familieleden belanghebbenden zijn. Omdat bewind een ingrijpende maatregel is worden de aanvragers (de verzoekers), betrokkenen en belanghebbenden gehoord, zo nodig op de verblijfplaats van de betrokkene als iemand niet in staat is zelf naar de rechter toe te gaan.