Wie komt u tegen wanneer u schulden heeft?

Wanneer u te maken heeft met schulden komt u heel veel personen en instanties tegen die allemaal een andere rol hebben.
Wij merken dat het vaak niet duidelijk is wie nou precies wat doet en mag.
Hieronder daarom een korte uitleg over de personen en instanties die u tegen kunt komen wanneer u te maken heeft met schulden.

B

eschermingsbewind/bewindvoerder

U kiest zelf wie uw bewindvoerder is. Daarna vraagt u aan de rechter om beschermingsbewind op te leggen. Redenen daarvoor zijn dat u door lichamelijke of geestelijke problemen, door problematische schulden of door verkwisting (verspilling) niet zelf uw financiën kunt beheren. U wordt uitgenodigd voor een zitting. Tijdens deze zitting stelt de rechter u vragen. De rechter beslist vervolgens of het bewind wordt opgelegd. Vanaf dat moment beslist de bewindvoerder over uw vermogen. U mag hier niet meer zelf over beslissen. U kunt bijvoorbeeld nog wel - zonder toestemming van de bewindvoerder of kantonrechter - zelf een testament maken, maar u kunt niet uw huis verkopen. De bewindvoerder zorgt voor uw financiële administratie: hij betaalt de vaste lasten, ontvangt en behandelt de post, beheert uw schulden, doet uw belastingaangifte, vraagt toeslagen aan, vraagt kwijtscheldingen aan, sluit verzekeringen af en heeft contact met diverse instanties. U betaalt de bewindvoerder maandelijks een vergoeding. Soms wordt u hiervoor gecompenseerd door de gemeente. U ontvangt dan bijzondere bijstand voor deze kosten. Het bewind eindigt pas als de rechter dit beslist.

 

B

udgetbeheer of inkomensbeheer

Budgetbeheer is vrijwillig en wordt vastgelegd in een overeenkomst. Bij budgetbeheer is dus geen rechter betrokken. De budgetbeheerder beheert uw inkomsten en uitgaven: hij doet betalingen en reserveert voor bepaalde uitgaven. De budgetbeheerder is niet verantwoordelijk voor het aanvragen van voorzieningen, het doen van de belastingaangifte en het regelen van uw schulden. Dit moet u zelf doen. Budgetbeheer wordt vaak gebruikt om te zorgen voor een stabiele financiële situatie, zodat de schuldhulpverlening kan slagen. Bij budgetbeheer kan afgesproken worden dat u een vergoeding moet betalen.

 

B

udget coaching

Budget coaching wordt ingezet om u inzicht te geven in uw eigen inkomsten en uitgavenpatroon en in uw financiële gedrag. U leert om zelf uw budget in balans te houden.

 

G

erechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder volgt een vier jarige juridische opleiding (inclusief stage). De gerechtsdeurwaarder wordt benoemd door de koning en legt een eed af bij de rechter. De gerechtsdeurwaarder mag geen strafblad hebben. De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar met bijzondere bevoegdheden. Deze bevoegdheden zijn onder meer het uitbrengen van exploten, zoals een dagvaarding of betekening, maar ook het leggen van beslag op uw inkomen of spullen, en ook het uitvoeren van een ontruiming. De gerechtsdeurwaarder mag informatie opvragen bij bijvoorbeeld de gemeente, de belastingdienst, uw werkgever en uw uitkeringsinstantie. Naast deze ambtelijke taken is de gerechtsdeurwaarder zelfstandig ondernemer. Hij houdt zich bijvoorbeeld bezig met het incasseren van schulden, geeft juridisch advies en procedeert bij de kantonrechter. De gerechtsdeurwaarder staat onder toezicht en is tuchtrechtelijke aansprakelijk. De tarieven van de gerechtsdeurwaarder zijn wettelijke vastgelegd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag).

 

I

ncassobureau

Een incassobureau is een onderneming zonder bijzondere bevoegdheden. Incassobureaus hebben geen wettelijke status: iedereen kan een incassobureau beginnen. Er zijn geen voorwaarden, regels of toezicht. Een incassobureau incasseert namens de schuldeiser zijn vordering. Een incassobureau stuurt daarvoor aanmaningen, voert huisbezoeken uit, belt u en probeert te zorgen dat u alsnog de vordering betaalt, bijvoorbeeld door een betalingsregeling af te spreken. Een incassobureau kan geen beslag leggen en kan geen exploten uitbrengen. Hiervoor moeten zij een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Een incassobureau mag alleen incassokosten en (wettelijke) rente bij u in rekening brengen. De hoogte van de incassokosten is wettelijk geregeld.

 

S

chuldhulpverlening

Schuldhulpverlening is een vrijwillig traject dat wordt aangeboden door de gemeente waar u woont. Dit traject wordt ook wel het minnelijke traject of MSNP genoemd. De schuldhulpverlener bemiddelt tussen u en uw schuldeisers. Het doel is het vinden van een oplossing voor uw schulden. Vaak is dit een voorstel tegen finale kwijting aan de schuldeisers: u betaalt dan een af te spreken percentage van de schuld. De schuldeiser moet hier wel aan meewerken. U moet drie jaar lang maandelijks zoveel mogelijk sparen om uw schuldeisers te betalen. U mag geen nieuwe schulden maken. In plaats van deze regeling kan een andere oplossing voor uw schulden een saneringskrediet zijn. U krijgt dan een lening van de gemeentelijke krediet- of stadsbank. Met deze lening worden de schuldeisers direct betaald. De lening betaalt u binnen drie jaar terug aan de gemeente.  Als u zich aan de voorwaarden houdt bent u na drie jaar schuldenvrij. De regels voor schuldhulpverlening kunnen per gemeente verschillen. Voor schuldhulpverlening betaalt u geen vergoeding.

 

W

SNP

Als schuldhulpverlening niet gelukt is komt u in aanmerking voor het wettelijke traject: de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). U vraagt WSNP aan bij de rechter met een verzoekschrift. De rechter toetst of u aan de voorwaarden voldoet. Wanneer u in de WSNP zit zijn de schuldeisers wettelijk verplicht om hieraan mee te werken. Als u zicht houdt aan de regels van de WSNP dan worden na een periode van 36 tot maximaal 60 maanden de overgebleven schulden kwijtgescholden.

 

Download Factsheet

About the Author

Leave a comment

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.