Digitaal toezicht op de bewindvoerder

Beschermingsbewind is een beschermingsmaatregel die door de rechter wordt opgelegd als iemand door bijvoorbeeld ziekte of een verstandelijke beperking niet meer goed voor zijn eigen financiën kan zorgen. 

Wie onder bewind staat mag niet meer zelf beslissen over zijn goederen en vermogen, maar wordt begeleid door een door de rechter aangewezen bewindvoerder.
Dit kan een familielid zijn, maar ook een professional, zoals een stichting of een bewindvoerdersbureau.
De rechter controleert of de bewindvoerder zijn werk goed en eerlijk doet, bijvoorbeeld via de zogenoemde ‘rekening en verantwoording’ die jaarlijks bij de rechtbank moet worden ingediend.
In 2018 werden bijna 29 duizend digitale rekeningen en verantwoordingen ingediend.

infographic toezicht bewind

Sinds november 2017 nodigt de Rechtspraak professionele bewindvoerders uit om digitaal te communiceren in bewindszaken.
Dit gebeurt in een geleidelijk tempo, per kantoor. Meer dan 800 bewindvoerders werken inmiddels digitaal.
De verwachting is dat het overgrote deel van de professionele bewindszaken in 2019 wordt gedigitaliseerd, afhankelijk van hoe snel nieuwe bewindvoerders en hun IT-leveranciers op het Rechtspraaksysteem kunnen worden aangesloten.

Bron: Rechtspraak.nl

About the Author

Leave a comment

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.