1 Start 2 Complete
Met behulp van dit formulier kunt u een klacht indienen bij DKV Bewindvoering.
Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk waarover u ontevreden bent.
Lees eerst het klachtenreglement goed door.
Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld.
U ontvangt binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht.
Vervolgens ontvangt u binnen twee weken een schriftelijke en gemotiveerde reactie op uw klacht.