Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is een wettelijke beschermingsmaatregel om het vermogen (het geld en de goederen) te beschermen van de persoon die onder bewind is gesteld.
Als iemand door zijn situatie niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan bewind nodig zijn.
Denk aan Alzheimerpatiënten, verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten of mensen met problematische schulden.

Wie onder bewind staat mag niet meer zelf beslissen over zijn goederen en vermogen, maar hij blijft handelingsbekwaam.
Hij mag bijvoorbeeld - zonder toestemming van de bewindvoerder of kantonrechter - wel zelf een testament maken, maar niet zijn huis verkopen.

 

Voor wie is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is voor meerderjarige personen die vanwege sociale omstandigheden, lichamelijke of psychische klachten, of problematische schulden, tijdelijk of voor een langere tijd niet in staat zijn zelf voor hun financiën te zorgen.

U kunt zelf bewindvoering aanvragen, maar ook familieleden of hulpverleners kunnen een verzoek indienen.
Zijn er problemen bij het regelen van uw geldzaken? Neem contact met ons op, wij voorzien u van passend advies voor uw situatie.

Als de beste oplossing beschermingsbewind is starten wij samen met u de aanvraag.

 

De zitting bij de Rechtbank

De rechter bepaalt of u onder bewind gesteld wordt. Na het starten van de aanvraag worden u en de bewindvoerder uitgenodigd voor een zitting bij de Rechtbank.
Tijdens de zitting stelt de rechter vragen.

In deze animatie wordt uitgelegd wat bewind is en hoe de zitting verloopt.

 

Wat doet een bewindvoerder?

De bewindvoerder is verantwoordelijk voor het beheer van het geld en uw goederen en staat onder toezicht van de rechter.
Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af over uw financiële situatie en de uitgevoerde werkzaamheden.
Beschermingsbewind zorgt voor overzicht en stabiliteit en draagt bij aan rust in uw leven, zodat u zich kan concentreren op andere zaken.

De bewindvoerder:

 • inventariseert inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen;
 • stelt een budgetplan op;
 • maakt wekelijks of maandelijks leefgeld aan u over;
 • houdt contact met allerlei instanties;
 • opent bankrekeningen;
 • vraagt bijzondere bijstand, toeslagen of kwijtschelding aan (afhankelijk van uw persoonlijke situatie);
 • betaalt de vaste lasten;
 • zorgt voor het bijhouden van de administratie;
 • verzorgt de jaarlijkse belastingaangifte;
 • verwerkt post en stuurt dit waar nodig aan u door;
 • spreekt indien nodig betalingsregelingen af of zorgt voor toeleiding naar een passend traject.

 

Contactgegevens

Wilt u informatie over het aanvragen van beschermingsbewind?
Bent u op zoek naar een bewindvoerder?
Heeft u advies nodig, of zoekt u advies over iemand in uw omgeving?

Neem contact met ons op!

Hoe?

 • Vul het aanmeldformulier in
 • Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur op telefoonnummer 030 600 62 99
 • Stuur een e-mail naar bewindvoering@dkvnieuwegein.nl.

 

Wat kost beschermingsbewind?

De tarieven voor beschermingsbewind zijn wettelijk vastgesteld. Wanneer er sprake is van een minimuminkomen kan de gemeente waarin u woont een vergoeding voor beschermingsbewind toekennen. Als u daarvoor in aanmerking doen wij voor u deze aanvraag.